Zasady współpracy
Nr. tel. +48 56 612-60-75      Nr.tel.kom. :+48 660-000-166

Zasady współpracy        I        Obsługujemy sektor pracowników biznesowych-firmy-kancelarie-biura-banki-korporacje

 

Wychodząc naprzeciw wygodzie,potrzebom i obowiązkom kontrahentów,oferujemy sprawną i fachową obsługę.Jesteśmy elastyczni w zakresie godzin przyjęć.Osoby zainteresowane współpracą, mają pewność sprawnej obsługi, bez konieczności oczekiwania w kolejkach.Wizyty rezerwujemy telefonicznie,poprzez kontakt e-mail,osobiście podczas obecności w naszej siedzibie,lub w Państwa firmie.Realizacja usługi w tym w szczególności badanie przez lekarza medycyny pracy,odbywa się w naszym gabinecie lekarskim.W uzasadnionych przypadkach,przy zachowaniu określonych wymogów lokalowych,w miejscu wyznaczonym przez naszego zleceniodawcę. Badania specjalistyczne,laboratoryjne,realizujemy poprzez sieć zaprzyjaźnionych placówek medycznych.

Klienci biznesowi

Klientom biznesowym oferujemy
opiekę medyczną dla firm.Program
pozwala na objęcie kompleksową
opieką profilaktyczną pracowników,
oraz utrzymanie ich w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Profesjonalizm i rzetelność !

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym,którzy chcą skorzystać z  pojedynczych usług  na
zasadach  komercyjnych, zapewnia-
my  taki  sam  szeroki  zakres i  naj-
wyższą  jakość  oferowanych  usług  medycznych.

Jakość i nezawodność !

Cennik usług medycznych

Ceny oferowanych usług medycznych
z  zakresu medycyny  pracy, badań,
opinii,ekspertyz itp.ustalamy indywidu-
alnie  ze  zleceniodawcą.Jesteśmy
elastyczni i konkurencyjni.Oferujemy
liczne okresowe promocje.Dla stałych
klientów duże rabaty i upusty!

Najniższe ceny w Gabinecie "WCH"

« jesteśmy w sieci »
Gabinet Lekarza Medycyny Pracy